חוות דעת מקצועית למעלית

חוות דעת מקצועית נדרשת לאחר שמעלית ניזוקה בשל גורמים שונים כגון הצפת מים או השבתה ממושכת ונדרש להשמישה. כמו כן כאשר יישנה אי הסכמה בין חברת המעליות לבין ועד הבית לגבי שווי הנזקים או טיב השרות